Det er en del fakta jeg har lyst å legge ut som jeg har lest i bladet Athene med kilder fra Kreftregisteret, Fritt sykehusvalg, Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet juli 2011.

  •    I 2009 fikk 2745 kvinner og 15 menn brystkreft.
  •    Brystkreft er den største kreftformen som rammer kvinner.
  •    Gjennomsnittsalderen for brystkreft er 60 år.
  •    Over halvparten av alle brystkrefttilfeller i Norge oppdages av    kvinnen selv eller henne partner, noe som understreker viktigheten av å kjenne egne bryst.
  •    Siden 2006 ser man en svak nedgang i brystkreftforekomst. Sammenlignet med forrigre femårsperiode er det 4% mindre som får brystkreft. Årsakene er innfløkte, men mye tyder på en reduksjon av bruk av østrogenpreparater og økt mammografiscreening.
  •   Flere og flere overlever kreft. Etter fem år lever 88,3% av brystkreftpasientene. Dette er en økning på 3% siden forrige femårsperiode.
  •   6-7% av brystkrefttilfellene i Norge er arvelige.
  •   Regjeringen garanterer en ventetid for behandling for  brystkreftdiagnostising på 20 dager.