Det lagt ut oversikter over ventetiden for kreftbehandling ved norske sykehus. Tallene viser enorme forskjeller – sjekk ditt sykehus her (NRK.no).

Ventelister

 

I Helse Sør-Øst er det på brystkreftbehandling iht. nettsiden alt fra 12-34 dager ventetid fra henvisning til 1.behandling.
Sykehuset i Vestfold i Tønsberg har 12 dager, mens Sørlandet Sykehus i Kristiandsand og Arendal har 34 dager. Sykehuset Telemark her i Skien har 21 dager og Ullevål i Oslo 24 dager.

Fra jeg fikk diagnosen på lokalsykehus til ytterligere undersøkelser på Radiumen gikk det 14 dager. Fra de undersøkelsene til 1.cellegiftkur gikk det ytterligerer 13 dager. Det synes jeg egentlig var ganske kjapt – også med tanke på at det var midt i fellesferie blandt alle helsepersonell på sykehusene som jeg var innom. Akkurat det nevnte hovedlegene min en gang  – at det antagelig hadde gått raskere med meg hvis det ikke hadde vært fellesferie.  Jeg følte hele tiden at jeg ble tatt seriøst og at mitt tilfelle hastet det med å få under behandling. Nå er mitt tilfelle blitt kategorisert som “aggressivt” også, så da speedes det vel opp litt på tempo forhåpentlig -  slik at jeg ikke blir gående å vente unødig.