Noe vi har erfart med min sykdom er at hvor dyrt økonomisk det kan bli for familieøkonomien når jeg er sengeliggende. Særlig vi som har små barn som også trenger tilsyn mm og når vi ikke har så mye familie i nærheten som kan sitte barnevakt er det vanskelig.

Ronny har måttet sykemelde seg i de dagene, men det er ikke så lett det heller å få sykemelding pga. av en slik årsak.

Å ta feks permisjon uten lønn er det veldig få som kan.

I følge NRK.no har flere og flere henvent seg til Kreftforeningen der de er frustrert over hvor dyrt det er å være pårørende til en med langvarig kreftsykdom. Les om en som måtte legge ut kr. 150 000,- av egen lomme for å følge sin kreftsyke kone det siste halvannet året hun levde.  Pårørende har overhodet ingen krav på økonomisk støtte noe sted på noen som helst måte. Det er kun der den kreftsyke er mindreårig at det finnes en liten støtteordning.

Kreft er en sykdom der den syke ofte blir sengeliggende eller innlagt på sykehus. Dette går ut over familien/de nærmeste pårørende på alle måter.
I tillegg til sykdomen er det faktisk ganske mye papirarbeid, søknader hit og dit og kontakt med byråkrati som er en ekstrabelastning på den syke samt at  den syke bekymrer seg for hvordan resten av familien skal klare seg.

Hadde det kommet noen ordninger for hvordan pårørende kan bli bedre tatt vare på økonomisk hadde det hjulpet betraktelig.