CA 125 er et protein som kalles tumor-markør som finnes i større mengder i kreftceller enn i andre celler. Man kan kontrollere CA 125 verdier med blodprøve. Ved forrige behandling ble ikke denne verdien målt. Men denne gangen med spredning er både jeg og legene mer opptatt av om denne verdien øker eller minker. For øker denne verdien kan det tyde på at behandlingen min ikke er under kontroll.

Vanligvis bør denne verdien ligge under 35 enheter pr. ml.

1.nov. var CA 125 på 25
26.nov.                         28
15.des                         45

Dr. Neume på radiumen ringte meg i dag og sa da bl.a at verdien hadde økt. Hvor mye den hadde økt til glemte jeg å spørre om. Men neste gang jeg skal ha kur skal jeg ta blodprøve og måle bl.a. denne verdien. Så da skal jeg følge med på hva den blir.

Jeg skal også måle MUC-1 (Mucin 1) neste gang. Det er også en verdi som måles på samme måte. Forrige gang jeg målte den var 1.nov.10 og da var den på 14. Hva normalen her er vet jeg ikke.

En annen ting Dr. Neume sa i dag var at det er ikke tegn til bruddfare i det venstre lårbeinet. Derfor blir det iallefall ikke stråling her med det første. DET er en liten positiv ting opp i alt sammen. Hvorfor meg?

Jeg skal ha tett oppfølging med onkolog på sykehuset her i Skien. Jeg skal inn til ham nå ved neste kur. Da blir blodprøvene analysert og det vil bli vurdert om jeg skal fortsette med Taxol eller bytte til noe annet. For Dr. Neume kunne ikke si sikkert hvor mange Taxol kurer jeg skal ha nå. Det kan bli 2 til, men det kan også bli 5 til. Det vil bli vurdert fortløpende.