Jeg har prøvd å sjekke litt selv hvordan det er med kontroll av produkter som blir solgt i helsekostbutikker som feks “Naturli`vis” og “Life”. I et svar på en mail til “Life”, sier de bl.a:

“Produktene som selges i Lifebutikkene skal være godkjente av Produktkontrollen som ligger under BRN (Bransjerådet for Naturmidler). Det er våre leverandører som har ansvar for at produktene de selger i våre butikker er godkjente for det norske markedet også i henhold til de regler som settes av bl.a Mattilsynet. Du kan lese mer om BRN og helsekostbransjen på disse sidene:

http://www.brn.no/wsp/brn/webon.cgi?session=172WQk6p4KpCwQgX38qt1ZnlvYesJO&func=index

I tillegg sjekker Life de samme produktene både med hensyn til innhold og aktive virkestoffer. Men det er leverandørene som sørger for at sine produsenter (underleverandører) leverer godkjente råvarer. Produktene som er godkjente av Life finner du også på våre hjemmesider: www.life.no

 

På Bransjerådet for Naturmidler sin side står det også:

“Norske myndigheter stiller ikke krav om at kosttilskudd og naturmidler skal kontrolleres. De eneste krav som stilles er at innholdsstoffene er i overensstemmelse med norske lover og forskrifter.
Statens næringsmiddelkontroll gir importtillatelse til importøren, men godkjenner ikke spesifikke produkter.
Bransjerådet tok i 1992, sammen med detaljistforbundet, selv initiativ til å sette i gang en kvalitetssikring av produkter på det norske markedet, – Norsk Register for Naturmidler, NONA.

Foruten naturlegemidler, som kontrolleres av legemiddelmyndighetene, er NONA godkjente produkter de eneste produkter på markedet som har gjennomgått en kontroll, uanvhengig av importøren, med hensyn til innhold og vurdering av innholdstoffenes effekt.

Bransjerådet har gjennom mange år arbeidet for å gjøre ordningen obligatorisk, for å sikre at de produkter som omsettes holder hva de lover, og er merket på korrekt måte. Imidlertid har vi hittil ikke lykkes i å få våre myndighete til å dele denne oppfatning. Vi har en enstemmig Sosialkomitè, og en Stortingsbeslutning med oss, men byråkratiet har til tross for dette, enda ikke klart å gjøre noe positivt med dette. Sosialkomiteens innstilling, Innst. nr. 53, går meget langt i å anbefale myndighetene å samarbeide med NONA til forbrukerens beste.

Det er derfor meget gledelig at Bransjerådets medlemmer, har besluttet seg for å gjennomføre kvalitetssikringen uavhengig av myndighetenes beslutningsvegring.

Innen noen år vil samtlige produkter innenfor kosttilskudd og naturmidler ha gjennomgått en kvalitetssikring. Denne kvalitetssikringen innebærer at produktet gjennomgår en teknisk kontroll (alle innholdsstoffer kontrolleres), produktet gjennomgår en analyse, og en vurdering av produktets innholdstoffer opp mot kjent kunnskap, studier og tradisjoner foretas av NONAs fagredaksjon, – Universitetet i Oslo, avd. for farmakognosi. Les mer om NONA her: www.nona.no

Ordningen som heter Produktkontrollen er igangsatt, og innebærer at innen nye produkter slippes ut i Helsekostkjedene; Naturli’vis, Sunkost eller Life før de har gjennomgått kontrollen.”

Dette er det lille jeg har lest foreløpig. Så skal jeg lese mer en annen gang når jeg har bedre tid.