Kreftforeningen har fått sin egen blogg. Dette skriver de om bloggen sin:

“Vi er kommet godt i gang og opplever nå etter en måneds drift at den er godt besøkt og at vi har gode skribenter innenfor de ulike fagområdene våre som bidrar med innlegg.

På bloggen skrives historier og meningsytringer på en mer personlig og mindre formell måte enn i øvrige kanaler. Det er mange som jobber for kreftsaken og som erfarer ulike sider av kreftsykdommen hver eneste dag. Enten det dreier seg om forskning, forebygging, møte med pasienter og pårørende, politisk påvirkningsarbeid eller innsamling, brenner alle for saken og opplever mye som er verdt å fortelle om. Du kan lese innlegg både fra Kreftforeningens generalsekretær og fra fagpersoner som jobber med forskning, forebygging,  pasientrettet arbeid m.m, og komme med dine egne kommentarer til innleggene. Vi har også planer om å la gjesteskribenter slippe til med blogginnlegg (kanskje du selv har tanker du vel dele?)”

Besøk bloggen på www.kreftforeningen.no/blogg