Når det gjelder pris så koster 1/4 pound av SuperGreens 41,10 dollar. Hvis vi sier at dollaren ligger på NOK 6,- blir det kr. 246,60. 180 gr koster 58,70 dollar (kr. 352,20) og 1 lb koster 124,70 ( kr. 748,20).  Frakt kommer sikkert i tillegg og toll.

Nå er ikke jeg så inni den beregningsmåte i pound, så jeg vet ikke hvor mye det er, men det vet sikkert du Trond. Og vet du om andre nettsteder der omtrent samme produkt er billigere?