Så fort man får diagnosen kreft tenker man på hva som kan styrke immunforsvaret og hva som kan hjelpe på at man blir friskere. Da er det første man som regel tenker på er å stappe i seg antioksidanter. Jeg har også gjort det. Men jeg leste en interesant artikkel i bladet "Knutepunktet" som utgis av Lymfekreftforeningen i sommer. Jeg gjengir atikkelen nedenunder.
 
"En ny studie viser at mange amerikanske brystkreftpasienter stapper i seg antioksidanttilskudd, uten å ane hva slags effekt stoffene har. I verste fall kan antioksidantene ha en negativ virkning på kreftbehandlingen.
 
Vitaminer og antioksidanter oppfattes nok ofte som naturlige, helsebringende stoffer som ikke kan ha noen negative bivirkninger. Nå viser en ny amerikansk undersøkelse at mange kvinner med brystkreft tar slike tilskudd mens de får behandling med stråling, cellegift eller hormoner.
 
Heather Greenlee og kollegaene ved Colombia University gjorde en oppfølgingsrunde etter en annen undersøkelse av brystkreftpasienter, og fikk 764 av de 1500 opprinnelige deltagerne til å fortelle om sin egen bruk av antioksidanttilskudd.
 
Resultatene viste at 60% av kvinnene brukte tilskudd, for eksempel C-vitamin, E-vitamin, betakaroten eller selen. Av disse tok nesten 70% stoffene i høye doser, altså høyere enn dosene i vanlige multivitamintabletter.
Mange kvinner tror antioksidanttilskudd vil beskytte dem mot bivirkninger av kreftbehandlinga, hjelpe til med å hindre tilbakefall og forbedre helsa generelt, står det i ei pressemelding fra Colombia University.
Problemet er bare at forskerne vet svært lite om hvilken virkning antioksidanttilskuddene har. I verste fall kan de hemme behandling av kreft.
 
Uskadeliggjør frie radikaler.
Både cellegift og stråleterapi skaper frie radikaler inne i kreftcellene, skriver CNN.
Disse reaktive oksygenforbindelsene skader kreftcellene, og kan tilslutt drepe dem. Men antioksidanter uskadeliggjør nettopp slike frie radikaler. I teorien kan dette føre til at oksygenforbindelsene ikke får gjort jobben sin i kreftcellene. Hva som skjer i praksis, vet vi ikke. Det vitenskapelige materialet som finnes i dag, er ikke stort nok, eller tydelig nok til verken å bekrefte eller avkrefte mistanken om at antioksidantene kan ha en negativ virkning på kreftbehandling.
Forskerne kan heller ikke si noe sikkert om de mulige positive virkningene av antioksidanter på kreftpasientene.
 
Greenlee mener det er for tidlig å gi noen råd om hvorvidt kvinner med brystkreft bør bruke eller holde seg unna antioksidanttilskuddene. Hun mener vi må forske mer på feltet.
– Tatt i betrakting hvor vanlig det er å bruke antioksidanttilskudd under kreftbehandling, ofte i høye doser og sammen med annen alternativ behandling, bør framtidig forskning ta for seg effekten antioksidanttilskudd har på utkommet brystkreft, sier forskeren i pressemeldinga fra universitetet.
 
Og det gjelder både hvorvidt antioksidantene kan dempe bivirkningene av kreftbehandlinga, om de påvirker selve behandlinga, og om de har noe å si for tilbakefall og overlevelse på lang sikt.
 
Referanse:
H. Greenlee et al, Prevalence and predictors of antioxidant supplement use during breast cancer treatment: The Long Island Breast Canser Study Project, Canser, 15.juni 2009."