Det er godt at de innser det selv i NAV at de har problemer. Nå var de selv ute i media igjen her for et par dager siden og sa at det vil ta 3-5 år for problemene i NAV er over. Særlig har de utfordringer med IKT-systemet sitt (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Kan tenke meg at det gjelder både informasjonsdelen og IT-delen av det hele.
 
Selve tanken med å slå sammen trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor til et kontor er god i utgangspunktet. I stedenfor å fly byen rundt etter flere forskjellige kontorer og at de forskjellige etatene skulle ha bedre flyt seg immellom er det nå bare ett sted å møte opp. Men systemet har blitt utrolig byråkratisk og tungrodd.
 
Ikke rart de må bygge store bygg til NAV-systemet når de må ha så mange folk til å byråkratisere alt sammen. Et skikkelig sirup-system er det iallefall.