Har vært på informasjonsmøte på NAV idag i forbindelse med søknad om avklaringspenger. Det var et felles møte sammen med en gjeng andre. Vi fikk litt generell info om rettigheter og plikter. Senere blir jeg innkalt til et nytt møte med veilederen min der det blir satt opp en Aktivitetsplan. Det betyr at gjennom hele prosessen med å søke om avklaringspengene har jeg vært på tre ( 3 ) møter hos NAV pluss satt opp to ( 2 ) aktivitetsplaner ( satte opp en plan på forrige møtet jeg var på også). Det er møteplikt på alle møtene, ellers kan man risikere å miste retten til å få pengene.
 
Ellers er formen litt stigende igjen etter å ha vært på veg nedover i en "slapphetskurve." Det var en uke før den kurven begynte at jeg holdt på med mye forskjellige pluss at jeg sykla to dager i  den uka. Det var lørdagen samme uka at formen sank.