Bedre nå enn aldri å melde seg inn i Kreftforeningen. Jeg melder meg inn i dag. Ikke er det så dyrt heller. Kr. 275,- pr år – PR.ÅR! – for Personlig medlemskap og kr. 390,- pr.år for Familiemedlemskap.
 
Er det noen forening som man burde være medlem av er det nettopp Kreftforeningen.