Her er en artikkel i Aftenposten. Hver dag foretar legene på Norges største kreftklinikk tøffe prioriteringer. Ofte er de alene om valgene. Mangel på tydeligere retningslinjer gjør at de mest ressurssterke vinner frem, forteller de.