Har kommet over en nettsiden som er veldig bra. Gå inn på http://oncolex.no/en/Bryst.aspx . Første siden du kommer inn på i linken er om brystkreft, men ved å klikke deg til forsiden kan du lese om alle krefttyper. Siden forklarer hva brystkreft er, årsaker, diagnoser, spredning, symptomer samt tall og statistikk pluss mye mer. Fagansvarlig Bjørn Naume som står på høyre side på denne nettsiden er legen min på radiumen som jeg møtte første gangen jeg kom dit og som jeg skal til kontroll til den 9.juni.