Før helga ble jeg kontaktet av ei dame som utdanner seg til helsefagarbeider og hun er nå elev ved Sandefjord videregående skole. Hun holder på med en oppgave om brystkreft på skolen, det psykiske rundt sykdommen. Hun spurte om jeg ville hjelpe henne med å svare på noen spørsmål rundt brystkreft – hvordan jeg reagerte psykisk når jeg fikk diagnosen, hva jeg har følt og tenkt i forbindelse med sykdommen. Jeg tenkte på det litt først, men hvis jeg kan hjelpe henne til å skrive om et såpass viktig tema, så sa jeg ja til å bidra med det lille jeg kunne.
 
Hun skal bli ferdig med oppgaven etter påske, og muligens legger jeg ut oppgaven eller deler av den her ( har fått tillatelse fra henne) litt senere.