Det er kommet en ny undersøkelse på dødeligheten ved brystkreft alt etter hvilket fylke man bor i. Det er ikke undersøkt på hvilke sykehus pasientene har fått behandling, kun hvilket fylke de bor i.
 
Les artikkel i Aftenposten om undersøkelsen her.