Siden jeg begynte litt med faktatall i forrige innlegg, kommer det mer her:
 
I 2007 fikk 25 943 personer kreft i Norge, 14 001 av disse var menn, 11 942 var kvinner.
I 2007 fikk 2761 kvinner brystkreft, 19 menn fikk det.
I 2007 døde 662 kvinner ( 27,7%) av brystkreft i Norge. Det er det laveste tallet som er registrert. I 1994 døde 37,9%.
180 000 personer lever med en kreftdiagnose.
I Storbritannia får 46 000 britiske kvinner hvert år diagnosen brystkreft. Rundt 12 000 dør av sykdommen årlig. Det er ganske mange flere enn her i Norge!
 
Kreft i prostata, bryst, tykktarm og lunger er de 4 vanligste kreftformene, disse utgjør halvparten av krefttilfellene i 2007.
Blandt menn er prostatakreft vanligst, brystkreft er vanligst blandt kvinner.
 
57% av mennene og 63% av kvinnene med kreft er i live 5 år etter at de fikk diagnosen. Men det er store variasjoner innen de forskjellige krefttypene.
 
Ca. 5% av all brystkreft er arvelig. Ikke så mye det.
 
Helsevesenets mammografiprogram startet i årsskiftet 1995-96, og ble landsdekkende i 2005. Alle kvinner fra 50 – 69 år blir innkalt til mammografiundersøkelse annethvert år.